logo VEGANE FITNESSERNÄHRUNG

English
Unterstütze uns

Cholin in Getreide - Tabelle

LebensmittelCholin
Glasnudeln
93,2 mg
Weizenkleie
74,4 mg
Quinoa
70,2 mg
Amaranth
69,8 mg
Buchweizengrütze
54,2 mg
Buchweizenmehl
54,2 mg
Haferflocken
40,4 mg
Graupen (Kochgerste / geschälte, polierte Gerstenkörner)
37,8 mg
Gerstenmehl (Gerstengrieß)
37,8 mg
Wildreis
35 mg
Reiscracker
33,4 mg
Reiskleie
32,2 mg
Haferkleie
32,2 mg
Reiswaffeln
31,6 mg
Vollkorn-Weizenmehl
31,2 mg
Roggen
30,4 mg
Dunkles Roggenmehl
30,4 mg
Salzstangen
29,5 mg
Mais (Zuckermais), gekocht
29,1 mg
Weißer Zuckermais, gekocht
29,1 mg
Bulgur
28,1 mg
Vollkornbrot
27,2 mg
Vollkorn-Pita
26,5 mg
Kamut (Khorasan-Weizen)
25,8 mg
Schwarzbrot
23,5 mg
Gepuffte Hirse (Hirsepops)
23,1 mg
Quinoa, gekocht
23 mg
Mais (Zuckermais)
23 mg
Weißer Maisgrieß
21,6 mg
Maismehl
21,6 mg
Gelber Maisgrieß
21,6 mg
Popcorn (Puffmais)
21,2 mg
Roggenmehl
20,6 mg
Buchweizengrütze, gekocht
20,1 mg
Vollkorn-Tortillas
20 mg
Tortilla-Chips
19,1 mg
Eiweißbrot, enthält Gluten
18,7 mg
Reisbrot
18,7 mg
Weizenbrot
18,7 mg
Weizenkleiebrot
18,7 mg