logo VEGANE FITNESSERNÄHRUNG

English
Unterstütze uns

Getreide mit Tryptophan - Tabelle

LebensmittelTryptophan
Reisprotein-Isolat Eiweißpulver
1,17 g
Weizengluten (Seitan-Pulver)
827 mg
Haferkleie
335 mg
Weizenkeimlinge
317 mg
Seitan
285 mg
Weizenkleie
282 mg
Papadam
266 mg
Brötchen (Schrippe / Semmel) aus Weizenmehl
261 mg
Hafer
234 mg
Soba-Nudeln
204 mg
Weißbrot
196 mg
Buchweizen
192 mg
Bulgur
190 mg
Dinkelvollkornmehl
188 mg
Spaghetti
185 mg
Buchweizenmehl
183 mg
Haferflocken
182 mg
Amaranth
181 mg
Dunkles Roggenmehl
180 mg
Wildreis
179 mg
Hartweizen
176 mg
Gerstenmehl (Gerstengrieß)
175 mg
Vollkorn-Weizenmehl
174 mg
Canihua (Kaniwa)
173 mg
Hirsemehl
170 mg
Buchweizengrütze
170 mg
Quinoa
167 mg
Graupen (Kochgerste / geschälte, polierte Gerstenkörner)
165 mg
Couscous
163 mg
Grieß
162 mg
Triticale-Mehl
158 mg
Triticale
157 mg
Dinkelmehl
153 mg
Vollkorn-Pita
149 mg
Eiweißbrot, enthält Gluten
148 mg
Weizen-Knäckebrot
147 mg
Somen-Nudeln
145 mg
Teff (Zwerghirse)
139 mg
Bagel aus Haferkleie
138 mg
Grießmehl, ungekocht
136 mg